Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis

Estudis

El setembre de 2011 es va iniciar el Grau en Enginyeria Física i el 2017 va ser acreditat com excel·lent

AQUacredit1357r.jpg

 

 

El Grau en Enginyeria Física ja fa deu anys que es va iniciar.

Memòria dels 10 anys del Grau en Enginyeria Física

 

Pla d'Estudis: S'estructura en 4 cursos, cadascun dividit en dos quadrimestres, i està pensat per donar una sòlida formació en física per entendre els principis bàsics de la ciència i la seva aplicació tecnològica en un entorn multidisciplinari. Algunes assignatures obligatòries s'imparteixen en anglès.

Optatives: La majoria s'imparteixen en anglès i estan relacionades amb les Key Enabling Technologies. També n'hi ha d'altres que és recomanable fer abans d'alguns màsters de la UPC.

Pràctiques: En alguna assignatura es fan Pràctiques Acadèmiques orientades a desenvolupar petits projectes d'enginyeria adaptats al nivell que posseeix l'estudiant en cada moment, ja sigui en laboratoris docents o de recerca avançada. També es poden fer Pràctiques Externes (no curriculars), generalment a l'estiu en centres de recerca.

Treball de Fi de Grau (TFG):  És obligatori fer-lo per assolir el títol i es realitza quan s'han superat (quasi) totes les assignatures del grau. És un treball individual, de 30 crèdits ECTS, dirigit per un titulat superior, sobre un tema científic o tecnològic relacionat amb l'enginyeria física, que finalitza amb l’elaboració d’una memòria que s'ha de defensar en una exposició pública davant d’un tribunal que l'avaluarà.

Exàmens: A la majoria d'assignatures l'avaluació es fa mitjançant un examen parcial a mig quadrimestre i un examen final. Els estudiants que no superen una assignatura al final del quadrimestre poden fer un examen extraordinari a final de curs.

Anglès: Els estudiants que han iniciat els estudis de grau la UPC a partir del curs 2014-15 han d'acreditar nivell B2 d'Anglès abans de graduar-se.

Acció Tutorial: Els estudiants tenen el suport, orientació i assessorament que necessiten.

Professors: Tots són investigadors d'algun dels grups de recerca de la UPC. Podeu consultar la seva producció científica realitzada a la UPC. Si cliqueu aquí veureu algunes de les línies de recerca que porten a terme.

Dobles Titulacions: L'accés al Centre de Formació Interdisciplinària Superior (CFIS) permet fer el grau d'enginyeria física simultàniament amb altres graus de la UPC. Després del grau en enginyeria física es poden fer els màsters en Enginyeria de Telecomunicació i en Enginyeria Industrial que habiliten per a l'exercici de les professions d'aquestes dues enginyeries.

Màsters: Després del grau es poden fer molts màsters, ja siguin el Màster en Enginyeria Física, el Màster de Fotònica, Màsters de Recerca relacionats amb la física, o Màsters Professionals i de Recerca en general com els d'algunes enginyeries clàssiques.

Podeu consultar dades estadístiques relacionades amb el Sistema de Qualitat del grau en enginyeria física al llibre de dades de la UPC i al portal WINDDAT de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), així com el Procés de Verificació, Seguiment, Modificació i Acreditació de la titulació.