Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Pràctiques / Pràctiques en empreses de l'estat espanyol

Pràctiques en empreses de l'estat espamyol

Per poder fer el TFG o pràctiques en empreses de l'estat espanyol, la llei estableix que l'empresa ha de signar un conveni de cooperació educativa. Prèviament cal sol·licitar l'autorització al Sotsdirector de Relacions amb les Empreses de l'ETSETB (sotsdirempresarrobaetsetb.upc.edu).

L'ETSETB ha establert que les pràctiques en una empresa han de ser remunerades com a mínim a 8 €/hora, sense superar els 20 €/hora. La remuneració està subjecta a la retenció del IRPF i la corresponent cotització a la Seguretat Social, per a la qual cosa l'estudiant ha d'estar afiliat a la Seguretat Social perquè l'entitat el pugui donar d'alta d'acord amb les instruccions que s'indiquen aquí. A més a més, les entitats col·laboradores han de satisfer una contribució econòmica a la universitat, l'import de la qual és l’establert al Pressupost de la Universitat per a l'any acadèmic corresponent (que el curs 2014-15 era el 15,70% del total abonat a l'estudiant, sobre el qual s'aplica l'IVA corresponent a la data de facturació).

En el cas de menors de 28 anys, els convenis garanteixen que, durant la realització del TFG o pràctiques fora de la UPC, l'assegurança escolar també els protegeix dels accidents, malalties o infortunis familiars, atorgant-los prestacions mèdiques, farmacèutiques i econòmiques, segons el cas.

Els majors de 28 anys no disposen de l'assegurança escolar, per a la qual cosa, a més a més de signar un conveni, han de tenir una assegurança privada d'assistència sanitària i accidents. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Corredoria d'Assegurances CONFIDE que permet contractar una assegurança universitària privada.

Per a més informació mireu les pàgines de Pràctiques Acadèmiques Externes a la UPC o la de Convenis de Cooperació Educativa a l'ETSETB.

Borsa de pràctiques en empresa de l'ETSETB