Vés al contingut (premeu Retorn)

Acord d'Estada Formativa

Per poder fer el TFG o una estada formativa en un grup de recerca extern a la UPC sense percebre cap remuneració econòmica per hores treballades, o rebre només un ajut per tal què l’estada no siguin onerosa, l'entitat externa ha de signar amb l'ETSETB un acord d'estada formativa.

L'acord ha d'estar vinculat al TFG o a una de les assignatures a les quals esteu matriculats.

Per tal d'establir l'acord heu de seguir les passes següents:

  1. Sol·liciteu l'autorització per fer el TFG o les pràctiques amb un acord d'estada formativa. Per fer-ho, ompliu aquesta Sol·licitud d'autorització per fer una estada formativa i envieu-la al cap d'estudis.

  2. Si us autoritzen, l'Àrea de Relacions Externes de l'ETSETB us enviarà per correu electrònic el document de l'acord d'estada formativa amb el codi corresponent per tal que l'ompliu per triplicat.

  3. Signeu les tres còpies, i feu que també les signi la persona que correspongui de l'entitat externa.

  4. Si rebreu algun ajut, també cal omplir i signar el segon full de les tres còpies.

  5. Porteu les tres còpies al director del TFG o al professor de l'assignatura vinculada, perquè les signi.

  6. Lliureu les tres còpies a l'Àrea de Relacions Externes l'ETSETB perquè les signi el director de l'Escola.

  7. Recolliu dues còpies, una per a vosaltres i l'altra per a l'entitat externa.

 

En el cas de menors de 28 anys, els acords garanteixen que, durant la realització del TFG o l'estada formativa fora de la UPC, l'assegurança escolar també us protegeix dels accidents, malalties o infortunis familiars, atorgant-los prestacions mèdiques, farmacèutiques i econòmiques, segons el cas.

Els majors de 28 anys no disposeu de l'assegurança escolar, per a la qual cosa, a més a més de signar un acord, heu de tenir una assegurança privada d'assistència sanitària i accidents. A aquest efecte, la UPC té signat un conveni amb la Corredoria d'Assegurances CONFIDE que per uns 13 euros permet contractar una assegurança universitària privada.

Tornar a la pàgina de Pràctiques en grups de recerca