Comparteix:

Optatives

Al Grau en Enginyeria Física es poden triar assignatures optatives dels tres blocs que segueixen:

Per assolir el Grau en Enginyeria Física cal superar 30 crèdits ECTS d'optatives a triar entre les que segueixen:

1. Optatives pròpies del Grau en Enginyeria Física (totes de 6 crèdits)

Només es poden fer el quadrimestre de tardor

2. Relacionades amb l'enginyeria física que són del grau de telecos (totes de 6 crèdits)

També es poden fer el quadrimestre de primavera

Per matricular-s'hi cal sol·licitar-ho prèviament a e-secretaria (Instàncies > Sol·licituds > Matrícula) i esperar la confirmació de que hi ha places lliures.

  • 2d) Seminaris presencials de 20 hores cadascun (2 crèdits) que es fan al final de cada quadrimestre.

L'opció de matricular-se en aquestes assignatures no està garantida perquè en algunes el nombre d'estudiants pot estar limitat i tenen preferència els que fan el grau de telecos (Grau en Enginyeria de Tecnologies i Serveis de Telecomunicació).

.
3. Complementàries o d'anivellament d'algun Màster de la UPC

S'han de matricular totes les d'un Màster en un únic bloc prèvia sol·licitud a e-secretaria (Instàncies > Sol·licituds > Matrícula) i esperar la confirmació de que hi ha places lliures. En el cas d'assignatures que no son d'un Màster de l'ETSETB (MET, MATT i MEE), és probable que la confirmació de si us podeu matricular, o no, no se sàpiga fins pocs dies abans de l'inici del quadrimestre.

L'opció de matricular-se en aquestes assignatures no està garantida perquè en algunes el nombre d'estudiants pot estar limitat i tenen preferència els que fan el grau corresponent.

Tornar al principi

Tornar al pla d'estudis