Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / Pla d'Estudis

Pla d'Estudis

  • El Pla d'Estudis s'estructura en 4 cursos, cadascun dividit en dos quadrimestres; el de tardor (A) i el de primavera (B). En altres paraules, el pla d'estudis té 8 quadrimestres que van del Q1 al Q8, i que també s'anomenen nA o nB, on n és el número del curs.
  • Les assignatures dels quadrimestres A (imparells) només s'imparteixen de setembre a gener, i les dels B (parells) només de febrer a juny.
  • Els tres primers cursos corresponen a les assignatures obligatòries. Les del 1r curs constitueixen la Fase Inicial, i les de 2n i 3r la Fase Obligatòria. Cadascun dels cursos és objecte d'una avaluació curricular quan s'han cursat totes les assignatures.
  • El primer quadrimestre del 4t curs (4A) correspon a les optatives, i el segon (4B) al Treball de Fi de Grau (TFG). Algunes optatives que no són pròpies del grau també es poden fer a la primavera i, si cal, el TFG es pot fer a la tardor.
  • Totes les assignatures són de 6 crèdits, excepte el TFG que és de 30 i alguna optativa complementària o d'anivellament d'algun Màster que no són pròpies del grau.
  • Si cliqueu aquí, podreu accedir a la guia docent complerta de cada assignatura, amb les competències específiques i genèriques que es treballen a cadascuna, tant en català, castellà o anglès.
  • Si a la taula que segueix cliqueu el nom d'una assignatura, accedireu al seu programa

Q1

1A

Càlcul 1

230450 CAL1

Àlgebra Lineal i Geometria

230451 ALG

Física 1

230452 FIS1

Química Inorgànica

230453 QI

Mètodes Numèrics i Computacionals 1

230454 MNC1

Q2

1B

Càlcul 2

230455 CAL2

Mètodes
Matemàtics 1

230456 MM1

Física 2

230457 FIS2

Química Orgànica i Bioquímica

230458 QOB

Biofísica 1

230459 BIOF1

Q3

2A

Probabilitat i Estadística

230460 PE

Mètodes  
Matemàtics 2

230461 MM2

Mecànica

230467 MEC

Termodinàmica

230462 TERMO

Quantum

Physics

230463 FISQ

Q4

2B

Teoria de Circuits

230472 TCIRC

Instrumentació

230476 INSTR

 Electromagnetism

230465 EMAG

Numerical & Comp Methods 2

230464 MNC2

Física Estadística

230473 FISES

Q5

3A

Teoria del Senyal

230474 TS

 Projectes d'Enginyeria Física 1

230466 PEF1

Ones Electromagnètiques

230470 ONEMAG

Biophysics 2

230479 BIOF2

Estat Sòlid

230469 ES

Q6

3B

Teoria de Control

230475 TCTRL

Projectes d'Enginyeria Física 2

230477 PEF2

Photonics

230478 FOT

Electrònica Física

230471 ELF

Mecànica Quàntica

230468 MECQ

Q7

4A

5 Optatives de 6 crèdits

COMBIO - BIOPHOT - QOT - nTECH - ADMAT - SIMCON - PHYSFLU - ASTRO - RELG - CPIA

Q8

4B

Treball de Fi de Grau de 30 crèdits

(TFG) 230480

Opció de fer-lo a l'ICFO, IBEC, INTE, Trento, Oxford, King's CollegeUniversity of Exeter, CERN, Max Plank, TUM, KIT, KTH, Georgia Tech, MIT, Colorado Boulder, California Irvine, ...