Comparteix:

Instrumentació

Crèdits ECTS:

Tipus: Obligatòria

Nivell al pla d'estudis: Quadrimestre 4 (2B)

Quadrimestre que s'imparteix: B (primavera)

Professors: Oscar Casas, Jose Eduardo García, Trinitat Pradell i Trifon Todoroc

Programa de l'assignatura / Guia docent

Llibres dels treballs fets pels estudiants els cursos
2015-16, 2016-17, 2017-8, 2018-19(tardor) , 2018-19(primavera) , 2020-21 , 2021-222022-23 publicats a l'OpenCourseWare de la UPC

Cada any es fa una visita al sincrotró ALBA (fotos 2014, 2016, 2017)

 

BannerAtenea.png


Tornar al pla d'estudis