Organització

El Grau en Enginyeria Física (GEF) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'imparteix a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB), els òrgans de govern de la qual (Junta d'Escola, Comissió Permanent i Equip Directiu) són els màxims responsables del bon funcionament de l'Escola en general i de les diferents titulacions que s'imparteixen, entre elles el GEF, amb el suport de les diferents àrees de serveis.

La gestió acadèmica del grau la realitza la Comissió Acadèmica del Grau en Enginyeria Física (CAGEF), que és l'encarregada de realitzar totes aquelles tasques que facilitin l'exercici de les funcions atorgades a la Junta d'Escola, la Comissió Permanent i el director o directora de l'Escola en relació a aquest grau.

L'altre comissió relacionada directament amb el grau és la Comissió Consultiva per a l'Avaluació Curricular del GEF (CCAC-GEF)