Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents el primer curs

Tornar a totes les Preguntes Freqüents

Què és la Fase Inicial?

És el bloc curricular de les 10 assignatures del primer curs del pla d'estudis del grau en enginyeria física.

 

Què vol dir que una assignatura és compensable?

Familiarment, s'anomena compensable a una assignatura suspesa amb una nota igual o superior 4.

S'anomena així perquè a l'avaluació curricular de la Fase Inicial es pot declarar aprovada amb un 5 sempre que la nota mitjana de la Fase Inicial sigui igual o superior a 5.

 

A més a més, si se suspèn una assignatura amb un a nota igual o superior 4, i en avaluacions posteriors obté una nota inferior, ja sigui en un examen extraordinari o al repetir una assignatura, es manté la més alta.

 

Què són els exàmens extraordinaris?

Si no se supera una assignatura, ja sigui del quadrimestre de tardor o primavera, al final del curs es pot fer un examen extraordinari per intentar superar-la.

 

Només poden fer l'examen extraordinari d'una assignatura els estudiants que no l'hagin superat.

 

Si s'ha suspès una assignatura amb una nota igual o superior 4 (compensable) i a l'examen extraordinari s'obté una nota inferior, és manté la més alta (vegeu la pregunta sobre l'Avaluació Curricular).

 

Què és l'Avaluació Curricular de la Fase Inicial?

Una vegada cursades totes les assignatures de la Fase Inicial, i després dels exàmens extraordinaris, la Comissió d'Avaluació de la Fase Inicial del grau en enginyeria física (CAFIef) determina si un estudiant l'ha superat o no.

 

La Fase Inicial se supera quan s'han superat les 10 assignatures que la integren.

 

La CAFIef, per tal de permetre que un estudiant superi la Fase Inicial, pot declarar aprovada amb un 5 alguna assignatura suspesa amb una nota igual o superior a 4 (compensable), sempre que la nota mitjana del bloc sigui igual o superior a 5.

 

És cert que, si el primer curs no aprovo dues assignatures, no podré continuar els estudis?

Sí.

Si el primer curs, després dels exàmens extraordinaris, no aproves com a mínim dues assignatures, seràs exclòs dels estudis d'enginyeria física.

 

És cert que, si no supero el primer curs en dos anys, no podré continuar els estudis?

Sí.

Si després de fer dos cursos no superes la Fase Inicial (un cop feta l'avaluació curricular corresponent), seràs exclòs dels estudis d'enginyeria física.

 

Si no he superat la Fase Inicial, em puc matricular d'alguna assignatura del segon curs del pla d'estudis?

En segons quines circumstàncies, sí.

Si el primer curs acadèmic no superes la Fase Inicial, el segon curs t'has de matricular de totes les assignatures que tinguis pendents (excepte una compensable del quadrimestre de primavera si és l'única que tens pendent d'aquest quadrimestre). Si en fer-ho, el nombre d'assignatures matriculades per quadrimestre (més la pendent del quadrimstre de primavera si és el cas) és inferior a 4, pots completar la matrícula (però no és obligatori) amb algunes assignatures de segon curs fins a un màxim total de 4 per quadrimestre.

 

Tot i així, si no passes al següent curs amb tot aprovat, abans de matricular-te, entrevista't amb el Cap d'Estudis (enginyeria.fisicaarrobaupc.edu) per veure quina és la millor manera d'enfocar els estudis.

 

Si no he superat la Fase Inicial i del quadrimestre de primavera només em queda una compensable, l'haig de matricular?

Si no has supereat la Fase Inicial, i del quadrimestre de primavera només et queda una compensable, millor no matricular-la al juliol perquè, si superes totes les que tens pendents del quadrimestre de tardor, superaràs la Fase Inicial i no et caldrà fer-la. I si no superes totes les pendents del quadrimestre de tardor, la pots matricular a finals de gener durant el termini per modificar la matrícula.

 

Tot i així, si estàs en aquesta situació, abans de matricular-te, entrevista't amb el Cap d'Estudis (enginyeria.fisicaarrobaupc.edu).

 

Com m'he de matricular?

Com s'indica a l'apartat Matrícula d'aquest web, els estudiants que no sou nous us heu de matricular online des d'e-secretaria a finals de juliol, després de l'Avaluació Curricular, en les dates i horaris que s'indicaran a la Secretaria Acadèmica del web de l'Escola Tècnica d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB).

 

Per a més informació cliqueu aquí.