Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents a quart sobre el TFG

Tornar a totes les Preguntes Freqüents

Hi ha avaluació curricular del TFG?

No.

Per assolir el títol de graduat en enginyeria física, a banda de superar la Fase Inicial (1r) i la Fase Obligatòria (2n i 3r), per a les quals sí que hi ha una avaluació curricular, també cal superar 30 crèdits ECTS d'assignatures optatives i el TFG que no són objecte de cap avaluació curricular i, per tant, no es poden compensar.

 

Quan haig de fer el TFG?

Quan hagis superat (quasi) totes les assignatures del grau. Segons el pla d'estudis això correspon al quadrimestre de primavera de 4t, però si no els pot fer aquest quadrimestre, els pot fer la tardor següent.

 

Si no he superat la Fase Obligatòria, puc fer el TFG?

Sí.

Un cop superada la Fase Inicial (1r curs), cada curs et pots matricular d'un màxim de 72 crèdits ECTS (la qual cosa no és aconsellable), sempre i quan el curs anterior hagis aprovat més del 50% de les assignatures matriculades. Si no és així, se't pot limitar la matrícula.

 

Si el 4t any et queda una assignatura del Q6 la pots fer simultàniament amb el TFG. Si te'n queden un parell, hauràs de sol·licitar l'autorització del Cap d'Estudis per fer-ne més d'una simultàniament amb el TFG. I si te'n queden més d'un parell, el més recomanable és posposar el TFG per a més endavant.

 

Com decideixo quin TFG haig de fer?

Cal fer algun pas previ abans de fer el TFG?

La resposta a aquestes preguntes la trobàs a la pàgina Què ha de saber un estudiant abans de fer el TFG.

 

Per poder matricular el TFG, prèviament l'has inscriure mitjançant l'aplicació d'ofertes de TFG que hi ha a l'apartat de docència de la intranet de l'ETSETB abans de la data límit establerta al calendari del TFGef (gener per al quadrimestre de primavera, o juliol per al de tardor).

 

Puc fer el TFG fora de la UPC?

El pots fer en entitats d'àmbit nacional externes a la UPC (TFG de modalitat B), en altres universitats (TFG de modalitat C) o en una entitat estrangera  (TFG de modalitat D).

Per fer el TFG a l'estranger mira la informació conjunta sobre els TFG de Modalitat C o D

 

Com m'he de matricular?

Per poder matricular el TFG, prèviament l'has inscriure mitjançant l'aplicació d'ofertes de TFG que hi ha a l'apartat de docència de la intranet de l'ETSETB abans de la data límit establerta al calendari del TFGef (gener per al quadrimestre de primavera, o juliol per al de tardor).

 

Els passos que cal seguir s'expliquen a la pàgina Què ha de saber un estudiant abans de fer el TFG

Una vegada inscrit, la matricula s'ha de fer online des d'e-secretaria en les dates establertes (gener-febrer per al quadrimestre de primavera, o juliol per al de tardor) per defensar-lo en convocatòria ordinària a finals de quadrimestre (juny-juliol o febrer) en les dates que es concretaran a mig quadrimestre.

 

Per a més informació sobre la matrícula mireu el punt 4 de la pàgina del TFG.

 

Què cal tenir en compte quan es fa el TFG?

La resposta a aquesta pregunta la trobàs a la pàgina Què ha de saber un estudiant mentre fa el TFG.

 

La segona setmana lectiva del quadrimestre que feu el TFG, i mitjançant a l’aplicació de dipòsit de TFG de la intranet de l'ETSETB, heu de presentar la Proposta i Pla de Treball acordats finalment amb el (co)director, que l'haurà de validar.

 

Entre la novena o desena setmana lectiva, també mitjançant a l’aplicació de dipòsit de TFG, heu de presentar la Revisió Crítica del TFG, que el (co)director també haurà de validar.

 

Al final del quadrimestre haureu de presentar un Pòster del TFG en uns sessió específica.

 

Abans de defensar el TFG, i també mitjançant a l’aplicació de dipòsit de TFG, heu de dipositar el Pòster i la Memòria del TFG que el (co)director també haurà de validar.

 

Si feu el TFG fora de la UPC (modalitats B, C o D) o el codirector no és de l'ETSETB (modalitat A2), abans de dipositar la Memòria heu de dir al vostre (co)director extern que ompli o signi el Supervisor's Assessment i l'enviï al codirector/tutor de l'ETSETB perquè pugui qualificar el TFG i validar la Memòria, i el faci arribar al cap d'estudis.
En el cas de les modalitats C o D, el codirector/tutor de l'ETSETB també ha de fer arribar el Supervisor's Assessment a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu). Si no ho fa, en el moment de dipositar la Memòria aquest document no apareixerà entre tots els fitxers que cal dipositar i no podrà validar la Memòria.
Si el TFG és de modalitat C i el defenseu a la universitat de destí, la presentació i avaluació s'ha de fer abans de la data límit per dipositar i validar la Memòria, el (co)director extern ha de fer constar la qualificació obtinguda al Supervisor's Assessment, i també ha d'enviar el Lecture certificate(obriu en una finestra nova) a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB.
 

El TFG és públic?

Per defecte, els documents de la Memòria i el Pòster del TFG es fan públics en accés obert a UPCommons, excepte que el (co)director i l'estudiant els declareu confidencials. Tot i així, a l'aplicació Dipòsit de TFG s'ha d'indicar si s'accepta que siguin públics o si es declaren confidencials. En aquest darrer cas, la memòria es diposita al Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. Cal destacar que la confidencialitat únicament afecta a la memòria i al pòster perquè la defensa del TFG és un acte públic.

 

Com s'avalua el TFG?

La defensa del TFG es fa en sessió pública davant d'un tribunal que l'avaluarà.

 

El tribunal, la data, l'hora i el lloc es publicaran a Atenea i a la pàgina del TFG que hi ha a la pestanya El Curs Actual.

 

La defensa consisteix en una exposició oral d'uns 30 minuts, seguida d'uns 10 minuts per respondre les preguntes del tribunal.

 

El tribunal atorga una qualificació numèrica sobre 10 del TFG d'acord amb els següents percentatges:

  • 35% de la qualificació atorgada pel (co)director del TFG al treball realitzat.
  • 65% de la mitjana de les qualificacions atorgades pels membres del tribunal a la qualitat científic-tècnica del treball reflectida a la memòria i la defensa oral.

Si el TFG és de modalitat C i es defensa a la universitat d'acollida, el 50% de la qualificació  del tribunal correspondrà a l'atorgada a la universitat d'acollida, i l'altra 50% a l'atorgada pels membres del tribunal a partir de la Memòria.

 

Per a més informació sobre l'avaluació mireu el punt 6 de l'apartat sobre el TFG que hi ha a la pestanya Els Estudis.