Vés al contingut (premeu Retorn)

TFG de modalitat D

Els TFG de modalitat D són els que es realitzen en una entitat estrangera (empresa, centre de recerca, ) que signa un learning agreement for traineeships amb l'ETSETB perquè l'estudiant pugui anar-hi a fer el TFG.

A diferència del que passa en la modalitat C, en la D no es pot optar a les beques Erasmus+ estudis, però sí a les Erasmus+ pràctiques (en els països europeus que participen en aquest programa) i les MOBINT, i algunes altres beques, com les Balsells per anar a California o Colorado.

El TFG en aquesta modalitat s'acostuma a poder fer perquè, a l'aplicació d'Oferta de TFG a la intranet de l'ETSETB, un professor ha fet una proposta per fer-lo en una determinada entitat estrangera. Però també el pot buscar l'estudiant pel seu compte.

Si un estudiant troba pel seu compte un possible director de TFG en una entitat estrangera

un professor sap d'alguna entitat estrangera on un estudiant pugui anar-hi a fer el TFG,
cal seguir les passes següents:

 1. Si es tracta d'un estudiant que ha ha trobat un possible director extern, ha de buscar un professor del grau que vulgui ser el codirector/tutor.

 2. Confirmar que l'entitat signarà amb l'ETSETB un learning agreement for traineeships perquè l'estudiant pugui anar-hi a fer el TFG

 3. El (co)director extern ha d'enviar al codirector/tutor de la UPC una Proposta de TFG indicant:
  a) Títol del TFG
  b) Breu descripció del treball a realitzar
  c) Objectius a assolir
  d) Calendari aproximat de les tasques a realitzar

 4. El codirector/tutor de la UPC ha de
  a) Validar la Proposta de TFG (suggerint prèviament si cal introduir algunes millores)
  b) Fer-la arribar al cap d'estudis perquè (abans de la data límit establerta) autoritzi la seva realització.
  c) Introduir la Proposta i Pla de Treball a l'aplicació d'Oferta del TFG que hi ha a la intranet de l'ETSETB
  d) Assignar el TFG (amb la mateixa aplicació, i abans de la data límit) a un dels estudiants que l'hagi sol·licitat.

 

Per fer el TFG en la modalitat D:

Tornar a la pàgina dels TFG a l'estranger