Comparteix:

TFG de modalitat D

Per poder fer el TFG a l'estranger heu de contactar amb la Secció de Mobilitat de l'ETSETB per realitzar tots els tràmits necessaris (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu).

Els TFG de modalitat D són els que es realitzen en una entitat estrangera (universitat, centre de recerca, empresa, ...) que signa un learning agreement for traineeships amb l'ETSETB perquè l'estudiant pugui anar-hi a fer el TFG.

A diferència del que passa en la modalitat C, en la D no es pot optar a les beques Erasmus+ estudis, però sí a les Erasmus+ pràctiques (en els països europeus que participen en aquest programa) i les MOBINT, i algunes altres beques, com les Balsells per anar a California o les del Europe-Colorado Program (en certa manera continuadores de les ja extintes  Balsells per anar Colorado).

El TFG en aquesta modalitat s'acostuma a poder fer perquè, a l'aplicació d'Oferta de TFG a la intranet de l'ETSETB, un professor ha fet una proposta per fer-lo en una determinada entitat estrangera. Però també el pot buscar l'estudiant pel seu compte, per exemple entre les ofertes d'empreses estrangeres per fer el TFG o TFM

Si un estudiant troba pel seu compte un possible director de TFG en una entitat estrangera

un professor sap d'alguna entitat estrangera on un estudiant pugui anar-hi a fer el TFG,
cal seguir les passes següents:

 1. Si es tracta d'un estudiant que ha ha trobat un possible director extern, ha de buscar un professor del grau que vulgui ser el codirector/tutor-ponent.

 2. Confirmar que l'entitat signarà amb l'ETSETB un learning agreement for traineeships perquè l'estudiant pugui anar-hi a fer el TFG

 3. El (co)director extern ha d'enviar al codirector/tutor-ponent de la UPC una Proposta de TFG indicant:
  a) Títol del TFG
  b) Breu descripció del treball a realitzar
  c) Objectius a assolir
  d) Calendari aproximat de les tasques a realitzar

 4. El codirector/tutor-ponent de la UPC ha de
  a) Validar la Proposta de TFG (suggerint prèviament si cal introduir algunes millores)
  b) Fer-la arribar al cap d'estudis perquè (abans de la data límit establerta) autoritzi la seva realització.
  c) Introduir la Proposta i Pla de Treball a l'aplicació d'Oferta del TFG que hi ha a la intranet de l'ETSETB
  d) Assignar el TFG (amb la mateixa aplicació, i abans de la data límit) a un dels estudiants que l'hagi sol·licitat.

 

Per fer el TFG en la modalitat D:

 • S'ha d'informar prèviament a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB (students.mobilityetsetb.upc.edu).
 • És important tenir present que la majoria de beques s'han de sol·licitar amb força antelació a la data d'inici del TFG, com és el cas de les Erasmus+ pràctiques i les MOBINT, i algunes altres beques, com les Balsells per anar a California o Colorado.
 • L'entitat estrangera ha de signar amb l'ETSETB un learning agreement for traineeships perquè l'estudiant pugui anar-hi a fer el TFG. Abans i després de la signatura, cal enviar l'acord a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB () perquè comprovi que totes les dades són correctes.
 • S'han seguir tots els passos per fer la proposta, assignació, acceptació i inscripció del TFG, com si es fes a la UPC, i matricular-lo a l'ETSETB.
 • S'han de lliurar a la Secció de Mobilitat de l'ETSETB () tots els documents requerits per a la mobilitat abans de marxar, durant l'estada, i abans de tornar.

Comproveu que el models dels documents anteriors coincideixen amb els que la Secció de Mobilitat de l'ETSETB indica en aquest enllaç.

Tornar a la pàgina dels TFG a l'estranger