Vés al contingut (premeu Retorn)

TFG extern de modalitat B

Els TFG de modalitat B són els que es realitzen en una entitat (empresa, institució, centre de recerca, ...) d'àmbit nacional externa a la UPC que signa amb l'ETSETB un acord d'estada formativa per fer el TFG (o un conveni de cooperació educativa si la feina serà remunerada com si fossin pràctiques a l'empresa)

En aquesta modalitat hi ha d'haver un (co)director de la entitat externa i un codirector/tutor de l'ETSETB.

Alguns professors del grau ofereixen puntualment l'opció de fer el TFG en una entitat externa, i els estudiants la poden buscar pel seu compte contactant directament amb entitats externes que ofereixen l'oportunitat de fer pràctiques i/o el TFG especialment adreçats a estudiants d'ef.

Si un estudiant troba pel seu compte un possible director de TFG en una entitat externa

un professor sap d'alguna entitat on un estudiant pugui anar-hi a fer el TFG,
cal seguir les passes següents:

 1. Si es tracta d'un estudiant que ha ha trobat un possible director extern, ha de buscar un professor del grau que vulgui ser el codirector/tutor.

 2. Confirmar que l'entitat signarà amb l'ETSETB un acord d'estada formativa (o conveni de cooperació educativa)

 3. Una vegada acordat qui serà el (co)director extern, aquest ha d'enviar al codirector/tutor de la UPC una Proposta de TFG indicant:
  a) Títol del TFG
  b) Breu descripció del treball a realitzar
  c) Objectius a assolir
  d) Calendari aproximat de les tasques a realitzar

 4. El codirector/tutor de la UPC ha de
  a) Validar la Proposta de TFG (suggerint prèviament si cal introduir algunes millores)
  b) Fer-la arribar al cap d'estudis perquè (abans de la data límit establerta) autoritzi la seva realització.
  c) Introduir la Proposta i Pla de Treball a l'aplicació d'Oferta del TFG que hi ha a la intranet de l'ETSETB
  d) Assignar el TFG  (amb la mateixa aplicació, i abans de la data límit) a un dels estudiants que l'hagi sol·licitat.

 5. Una vegada matriculat al TFG, cal fer arribar per triplicat la documentació de l'Acord de Formació Educativa signat pel responsable de la entitat col·laboradora i l'estudiant a l'Àrea de Relacions amb les Empreses de l'ETSETB perquè la signi el director de l'Escola. En aquest moment ja es podrà iniciar el TFG.

Abans de dipositar la Memòria, el (co)director extern ha d'enviar el Supervisor's Assessment al codirector/tutor de l'ETSETB perquè pugui atorgar el 35% de la qualificació del TFG abans de validar la Memòria. Aquest document s'ha de fer arribar al cap d'estudis.

Tornar a la pàgina del TFG