Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / TFG / Què ha de saber un estudiant que fa el TFG?

Què ha de saber un estudiant que fa el TFG?

Durant la realització del TFG

Tindreu accés al curs TFG d'Atenea on s'informarà de detalls puntuals que poden ser del vostre interès no publicats als apartats sobre el TFG de les pestanyes Estudis i Curs Actual.

Mitjançant a l’aplicació Dipòsit de TFG que hi ha a la intranet de l'ETSETB (Si l'aplicació no funciona bé o teniu qualsevol problema comunique-ho a tiquets.intranetarrobaetsetb.upc.edu), heu de presentar dos documents que el (co)director/tutor ha de validar:

  • Pla de Treball acordat amb el director o codirectors, a presentar i validar la segona setmana lectiva del quadrimestre. Es tracta d'un document breu en format lliure en el qual heu d'explicar, després d'una mínima introducció, els objectius principals del treball i establir un calendari aproximat de com teniu previst realitzar-lo. En la modalitat A1, el director o un dels codirectors, una vegada dipositat al pla, i mitjançant l'aplicació Dipòsit de TFG, l'ha de validar. En les modalitats A2, B, C o D, el director o codirector extern ha de signar el Pla de Treball conforme està d'acord, per tal que, una vegada dipositat, el codirector o tutor de l'ETSETB el pugui validar.

  • Revisió Crítica del TFG en la qual, amb el vistiplau del director o codirectors, podeu modificar alguns objectius i el pla de treball inicial, a presentar i validar la novena o desena setmana lectiva del quadrimestre. En la modalitat A1, el director o un dels codirectors l'haurà de validar. En les modalitats A2, B, C o D, el director o codirector extern ha de signar la Revisió Crítica conforme està d'acord, per tal que el codirector o tutor de l'ETSETB la pugui validar. En cas de conflicte, el (co)director/tutor o l'estudiant poden adreçar-se al coordinador dels TFGef i/o al cap d'estudis.

Si no podeu defensar el TFG en la convocatòria ordinària al final del quadrimestre en el qual l'heu matriculat, ho heu de notificar al cap d'estudis en els terminis establerts al calendari del TFG. En aquest cas, podreu defensar-lo el quadrimestre següent en convocatòria extraordinària a finals d'octubre o de maig segons correspongui, sense l'opció d'obtenir una Matricula d'Honor. Per poder presentar-se a la convocatòria extraordinària cal fer una matrícula addicional que només comporta abonar les taxes dels serveis administratius, el cobrament de les quals es fa automàticament a l'inici del quadrimestre corresponent.

Finalització del TFG

El TFG finalitza amb l’elaboració d’una Memòria, d'unes 50 pàgines com a màxim, seguint les pautes que s'indicaran, amb l'opció d'incloure annexos (amb desenvolupaments teòrics llargs, detalls particulars dels experiments, codis de programes, taules de resultats o figures que suposin un gran volum de dades i que no siguin rellevants per a la comprensió del treball),  i la presentació d'un Pòster DIN A1 (594 mm d'ample per 841 mm de llarg) en sessió pública conjunta amb tots els TFG realitzats el mateix quadrimestre, en la data fixada al Calendari del TFG (juny o gener).

D'acord amb les directrius de la UPC, la Memòria ha d'incloure un estudi de sostenibilitat (impacte ambiental, impacte social, viabilitat econòmica i implicacions ètiques) del TFG, seguint la Guia establerta a l'ETSETB. Us pot ser útil veure l'Estudi dels impactes ambientals, socials i econòmics del Grau en Enginyeria Física que varen fer estudiants del GEF a l'assignatura de PEF1 l'any 2023. Les pàgines d'aquest apartat no es comptabilitzen en el màxim d'unes 50 pàgines que ha de tenir la Memòria.

Heu de dipositar el Pòster (els seu pdf) i la Memòria del TFG (amb l'opció d'incloure annexos) per tal que el (co)director ho validi en els terminis establerts al calendari del TFG (juny o gener). Ho heu de fer de nou mitjançant l’aplicació Dipòsit de TFG seguint els passos següents (si l'aplicació no funciona bé o teniu qualsevol problema comunique-ho a tiquets.intranetarrobaetsetb.upc.edu):

  1. A la pestanya "Fitxers" heu de depositar la Memòria i el Pòster.

  2. A la pestanya "Dades Bibliogràfiques" heu d'omplir les dades indicades en català, castellà i anglès. Les paraules clau les heu d'escollir entre les proposades (en català) al desplegable corresponent. I el títol que poseu en un dels tres idiomes ha de coincidir amb el de la portada de la Memòria. Aquestes dades són les que apareixeran a UPCommons a l'apartat de Treballs Acadèmics de l'ETSETB.

  3. A la pestanya "Autorització/Confidencialitat" heu d'indicar si accepteu que els documents de la Memòria i el Pòster del TFG siguin públics en accés obert a UPCommons, o els declareu confidencials. En aquest darrer cas, la Memòria es diposita al Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC.

Si feu el TFG a l'estranger (modalitats C o D), abans de dipositar la memòria, informeu al (co)director extern que ha de fer arribar el Supervisor's Assessment degudament emplenat a la Secció de Mobilitat de la Secretaria de l'ETSETB (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu), amb còpia al codirector/tutor de l'ETSETB per tal que pugui qualificar el treball. Sense aquest document no es pot validar la memòria, doncs des de Mobilitat l'han d'incloure prèviament entre la documentació a lliurar durant la realització del TFG.

En les modalitats B i A2, abans de dipositar la memòria, informeu al (co)director extern que ha de fer arribar el Supervisor's Assessment degudament emplenat al codirector/tutor de la UPC, que al seu torn l'ha d'enviar al coordinador dels TFGef i/o al cap d'estudis del GEF.

La defensa del TFG

Si esteu a l'estranger i no podeu venir a Barcelona per defensar el TFG en les dates establertes, podreu defensar-lo per videoconferència sempre i quan, en col·laboració amb el vostre codirector/tutor, garantiu que es podrà fer el dia i hora assignats al lloc adequat.

La defensa del TFG es fa en sessió pública davant d'un tribunal que l'avaluarà.

El tribunal, la data, l'hora i el lloc es publicaran a Atenea i a la pàgina del TFG que hi ha a la pestanya El Curs Actual.

La defensa consisteix en una exposició oral d'uns 30 minuts, seguida d'uns 10 minuts per respondre les preguntes del tribunal. Es pot fer en català, castellà o anglès, independentment de l'idioma en el qual s'ha escrit la memòria.

El tribunal atorga una qualificació numèrica sobre 10 del TFG d'acord amb els següents percentatges:

  • 35% de la qualificació atorgada pel (co)director del TFG al treball realitzat.

  • 65% de la qualificació atorgada pel tribunal a la qualitat científic-tècnica del treball reflectida a la memòria i la defensa oral.

Per a més informació sobre l'avaluació mireu el punt 6 de l'apartat sobre el TFG que hi ha a la pestanya Els Estudis.

Tornar a la pàgina del TFG