Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Estudis / TFG / Què ha de fer un (co)director/tutor de TFG?

Què ha de fer un (co)director/tutor de TFG?

Els directors d'un TFG, a banda de dirigir-lo, heu de fer les gestions que s'indiquen a continuació.

Si el TFG està (co)dirigit per una persona externa a l'ETSETB, aquestes gestions les ha de fer el codirector/tutor de l'ETSETB.

Durant la realització del TFG

Mitjançant a l’aplicació Dipòsit de TFG que hi ha a l'apartat Acadèmica de la intranet de l'ETSETB (clicant dues vegades el nom de l'estudiant o títol del TFG), heu de validar els dos documents que ha de presentar l'estudiant:

  • Pla de Treball acordat entre l'estudiant i el director o codirectors, a lliurar i validar la segona setmana lectiva del quadrimestre. En la modalitat A1, si sou el director o un dels codirectors, l'heu de validar. En les modalitats A2, B, C o D, el director o codirector extern ha de signar el Pla de Treball conforme està d'acord. En aquest cas, si sou el codirector o tutor de l'ETSETB, l'heu de validar.

  • Revisió Crítica del TFG a presentar i validar la novena o desena setmana lectiva del quadrimestre, en la qual es poden modificar alguns objectius i el pla de treball inicial. En la modalitat A1, si sou el director o un dels codirectors, l'heu de validar. En les modalitats A2, B, C o D, el director o codirector extern ha de signar la Revisió Crítica conforme està d'acord. En aquest cas, si sou el codirector o tutor de l'ETSETB, l'heu de validar. En cas de conflicte, el (co)director/tutor o l'estudiant poden adreçar-se al cap d'estudis

Abans de la defensa del TFG

Quan l'estudiant ha finalitzat i dipositat la Memòria del TFG, l'heu de validar en els terminis establerts al Calendari del TFG (juny o gener). Ho heu de fer de nou mitjançant a l’aplicació Dipòsit de TFG seguint els passos següents (si no funciona bé o teniu qualsevol problema comunique-ho a tiquets.intranetarrobaetsetb.upc.edu):

  1. A la pestanya "Dades Bibliogràfiques" heu de comprovar que la informació introduïda per l'estudiant és correcte en català, castellà i anglès. En particular heu de comprovar que el títol del TFG en un dels tres idiomes coincideix amb el de la portada de la Memòria. Aquestes dades són les que apareixeran a UPCommons a l'apartat de Treballs Acadèmics de l'ETSETB.

  2. A la pestanya "Informe director TFG" heu d'atorgar al TFG una qualificació numèrica sobre 10 que correspondrà al 35% de la nota final. I si creieu que el TFG es mereixedor d'una Matrícula d'Honor, raoneu-ho als quadre d'Observacions.

  3. A la pestanya "Fitxers" heu de validar la Memòria. De fet, heu de validar tots els documents dipositats, un per un, memòria inclosa, i fer la validació global per tal que els membres dels tribunals els puguin veure.

  4. A la pestanya "Autorització/Confidencialitat" heu d'indicar si accepteu que els documents de la Memòria i el Pòster del TFG siguin públics en accés obert a UPCommons, o els declareu confidencials. En aquest darrer cas, la Memòria es diposita al Servei de Biblioteques i Documentació de la UPC. Cal destacar que la confidencialitat únicament afecta a la Memòria i el Pòster perquè la defensa del TFG és un acte públic.

Si el TFG s'ha fet a l'estranger (modalitats C o D), abans de dipositar la memòria, sol·liciteu al (co)director extern que us faci arribar el Supervisor's Assessment degudament emplenat per tal que pugueu valorar el treball, i que també l'envii a la Secció de Mobilitat de la Secretaria de l'ETSETB (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu). Sense aquest document no es pot validar la memòria, doncs des de Mobilitat l'han d'incloure prèviament entre la documentació a lliurar durant la realització del TFG.

En les modalitats B i A2, abans de dipositar la memòria, sol·liciteu al (co)director extern que us envii el Supervisor's Assessment degudament emplenat per tal de poder valorar el treball. Aquest informe l'heu d'enviar al coordinador dels TFGef i/o al cap d'estudis del GEF.

Tot i que no és preceptiu, és recomanable que assistiu a la defensa del TFG per si el tribunal vol fer-vos alguna consulta. Una vegada nomenat el tribunal del TFG, el president ha de contactar, entre altres, amb el (co)director/tutor, per fixar la data en el període establert al Calendari del TFG i l'hora de la defensa, i ho comunica a tos els interessats per correu electrònic.

Si l'estudiant que codirigiu/tutoritzeu és a l'estranger i no pot venir a Barcelona per defensar el TFG en les dates establertes, ho podrà fer per videoconferència sempre i quan garantiu que es podrà fer el dia i hora assignats al lloc adequat.

Tornar a la pàgina del TFG