Comparteix:

Què ha de saber un estudiant abans de fer el TFG?

Les modalitats del TFG, en funció d'on el realitzeu, són:

  • A - A la UPC, dirigit per un professor de l'ETSETB (A1) o d'una altra unitat de la UPC (A2)
  • B - En entitats d'àmbit nacional que signin amb l'ETSETB un acord per fer el TFG
  • C - En altres universitats que tenen un acord d'intercanvi amb l'ETSETB a l'empara d'un conveni d'aprenentatge per a estudis (learning agreement for studies) per fer el TFG
  • D - En entitats estrangeres en el marc d'un programa de mobilitat a l'empara d'un conveni d'aprenentatge per a pràctiques (learning agreement for traineeships) per fer el TFG

Si voleu fer el TFG en una entitat externa a la UPC d'àmbit nacional, mireu la informació sobre els TFG de modalitat B, i si el voleu fer a l'estranger mireu la informació sobre els TFG a l'estranger (modalitats C o D). En els tres casos, a banda del director de la entitat externa, haureu de trobar un professor del grau que faci de codirector/tutor. De fet, la majoria de treballs que es fan en una entitat externa són a proposta d'un professor del grau que té algun contacte extern interessat en dirigir un TFG i fa una proposta com codirector/tutor.

Abans de matricular el TFG, l'heu d'inscriure abans de la data límit establerta al calendari del TFG (gener/febrer per al quadrimestre de primavera, o juliol per al de tardor). Per fer-ho, mitjançant l'aplicació Ofertes de TFG que hi ha a l'apartat Docència de la intranet de l'ETSETB, heu de seguir els passos següents:

  1. Consulteu les propostes publicades a l'aplicació d'ofertes de TFG.
  2. Trieu-ne una, o més d'una, i adreceu-vos al professor que l'ha proposat per sol·licitar-ne l'assignació.
  3. Si el professor accepta la vostra petició, us assignarà el TFG i, si és el cas, heu d'acceptar l'assignació.
  4. Quan accepteu l'assignació, el TFG quedarà inscrit i rebreu un missatge informant-vos que el podeu matricular.

A més de buscar propostes mitjançant l'aplicació Ofertes de TFG, també podeu fer-ho contactant directament amb

  • grups de recerca de la UPC que ofereixen l'oportunitat de fer pràctiques i/o el TFG en el propi grup o en grups col·laboradors externs,
  • entitats externes que ofereixen l'oportunitat de fer pràctiques i/o el TFG especialment adreçats a estudiants d'ef.

Per saber sobre quins temes es pot fer el TFG i/o qui el pot dirigir, també podeu mirar els TFGef presentats cada curs.

Si acordeu directament amb un professor del grau la realització del TFG, el professor us el pot assignar directament sense seguir els passos anteriors.

Si trobeu un director de TFG en una entitat externa, heu de buscar un professor del grau que faci de tutor i, mitjançant l'aplicació Ofertes de TFG, formalitzi la proposta i us l'assigni tal com s'explica a Què ha de fer un professor per (co)dirigir/tutoritzar un TFG.

La matricula del TFG l'heu de fer des d'e-secretaria, prèvia inscripció del TFG.

Si no podeu defensar el TFG en la convocatòria ordinària al final del quadrimestre en el qual l'heu matriculat,  podreu fer una matrícula addicional (al juliol o gener) per defensar-lo el quadrimestre següent en convocatòria extraordinària a finals d'octubre o de maig segons correspongui, sense l'opció d'obtenir una Matricula d'Honor. Aquesta matrícula només comporta abonar les taxes dels serveis administratius.

Tornar a la pàgina del TFG