Comparteix:

Grups de recerca de la UPC on es pot fer el TFG i/o PrNC

Les Pràctiques No Curriculars (PrNC) en grups de la UPC s'han de fer amb un dels dos tipus de beques seguents:

Si voleu fer PrNC en un grup sense disposar de cap beca, contacteu amb el cap d'estudis.

Per fer el TFG en un grup de recerca de la UPC no cal tenir cap beca. Heu de seguir les passes que s'indiquen aquí.

Si feu PrNC en alguns dels grups de recerca que segueixen, us agrairíem que informeu al cap d'estudis.

Grups de recerca de la UPC on es pot fer el TFG i/o Pràctiques No Curriculars (PrNC)
 • Barcelona Research Center in Multiscale Science and Engineering: Contacteu amb el seu director i professor del grau, Jordi Llorca (jordi.llorcaupc.edu).
 • Sala Blanca del grup de recerca en Micro i NanoTecnologies (MNT) on treballen en tecnologia de semiconductors. Contacteu amb Joaquim Puigdollers (joaquim.puigdollersupc.edu) i Cristobal Voz (cristobal.voz@upc.eduupc.edu) per fer-hi pràctiques (places limitades).
 • Centre for Sensors, Instruments and Systems Development (CD6): Contacteu amb Meritxell Vilaseca (mvilasecoo.upc.edu) o Santi Royo (royooo.upc.edu).
 • Grup d’Instrumentació, Sensors i Interfícies (ISI): Contacteu amb Oscar Casas (jaime.oscar.casasupc.edu).
 • Group of Nonlinear Dynamics, Nonlinear Optics and Lasers (DONLL): Contacteu amb Crina Cojocaru (crina.maria.cojocaruupc.edu) o Jose Trull (jose.francisco.trullupc.edu).
 • Group of Computational Biology and Complex Systems (BICOM-SC): Contacteu amb Dani Lopez (daniel.lopez-codinaupc.edu) o Blas Echebarria (blas.echebarriaupc.edu).
 • Grup de Caracterització de Materials (GCM): Contacteu amb Daniel Crespo (daniel.crespoupc.edu) o Josep Lluís Tamarit (josep.lluis.tamaritupc.edu) per fer-hi pràctiques. Hi ha l'opció de fer-les en grups col·laboradors internacionals.
 • Quantum Matter Group: Contacteu amb Jordi Boronat (jordi.boronatupc.edu).
 • Computer Simulation of Condensed Matter Research Group (SIMCON): Contacteu amb Elvira Guiàrdia (elvira.guardiaupc.edu).
 • Statistical Mechanics of Complex Systems: Contacteu amb Romualdo Pastor-Satorras (romualdo.pastorupc.edu).
 • Advanced Nuclear Technologies Research Group (ANT): Contacteu amb Francisco Calviño (francisco.calvinoupc.edu).

Tornar a la pàgina de Pràctiques