PrNC fora de Catalunya prèvia sol·licitud i admissió

Per poder fer Pràctiques No Curriculars (PrNC) o el TFG a l'estranger, heu de contactar amb la Secció de Mobilitat de l'ETSETB (students.mobilityarrobaetsetb.upc.edu) per realitzar tots els tràmits necessaris.

Si feu pràctiques en alguns dels centres que segueixen, us agrairíem que informeu al cap d'estudis.

Tornar a la pàgina de Pràctiques