Comparteix:

PrNC a Catalunya prèvia sol·licitud i admissió

Per poder fer Pràctiques No Curriculars (PrNC) en entitat externes a la UPC, heu de contactar amb la Secció de Relacions Externes de l'ETSETB per realitzar tots els tràmits necessaris (empreses.etsetbarrobaupc.edu).

Si feu pràctiques en alguns dels centres que segueixen, us agrairíem que informeu al cap d'estudis.

Entitats per fer Pràctiques No Curriculars (PrNC) a Catalunya prèvia sol·licitud i admissió

Tornar a la pàgina de Pràctiques