Vés al contingut (premeu Retorn)

Preguntes freqüents a segon i tercer

Tornar a totes les Preguntes Freqüents

Què són les Fases Obligatòries de 2n i 3r?

Són les fases dels blocs curriculars del pla d'estudis del grau en enginyeria física corresponents a les 10 assignatures del 2n curs i a les 10 de 3r, respectivament.

 

Què són les Avaluacions Curriculars de les Fases Obligatòries de 2n i 3r?

Una vegada cursades totes les assignatures del bloc curricular de 2n o de 3r, i després dels exàmens extraordinaris, la Comissió d'Avaluació corresponent (CAFO2ef i CAFO3ef) determina si un estudiant ha superat o la fase que correspongui

 

El bloc curricular de 2n i el de 3r se superen quan s'han superat les 10 assignatures que integren cadascun. 

 

La CAFO2ef i la CAFO3ef, per tal de permetre que un estudiant superi el bloc corresponent, pot declarar-lo apte si té alguna assignatura compensable, sempre que la nota mitjana del bloc sigui igual o superior a 5.

 

Què és una assignatura compensable?

Col·loquialment, una assignatura suspesa amb una nota igual o superior a 4.0 s'anomena compensable perquè, una vegada cursades totes les assignatures de 2n o 3r, la CAFO2ef o la CAFO3ef la pot declarar aprovada amb un 5 (compensar), sempre i quan la resta de notes siguin prou bones.

 

Així, si a del bloc curricular de 2n o de 3r se superen totes les assignatures excepte una compensable, la CAFO2ef o la CAFO3ef la poden compensar.

 

Tot i que una vegada superada la Fase Inicial no és obligatori matricular-se de les compensables, el més recomanable és fer-ho. No matricular-ne una, amb l'esperança de que la CAFO2ef o la CAFO3ef la compensaran, implica no tenir dret a la seva avaluació (inclosos el exàmens extraordinaris), a banda de córrer el risc de no superar totes les altres i que no es pugui compensar.

 

A més a més, si se suspèn una assignatura amb un a nota igual o superior 4, i en avaluacions posteriors s'obté una nota inferior, ja sigui en un examen extraordinari o al repetir una assignatura, es manté la més alta.

 

M'haig de matricular obligatòriament de les assignatures suspeses?

Sí, excepte que sigui compensable.

 

Hi ha alguna situació que no em permeti continuar els estudis?

Sí.

Un cop superada la Fase Inicial de 1r, si durant dos anys acadèmics aproves menys del 30% de les assignatures matriculades, seràs exclòs dels estudis d'enginyeria física per un període màxim de dos anys.

 

Em puc matricular de més de 5 assignatures (30 crèdits ECTS) per quadrimestre?

Sí. Tot i així, abans de fer-ho, comenteu amb el cap d'estudis.

 

Un cop superada la Fase Inicial de 1r, cada any acadèmic et pots matricular d'un màxim de 72 crèdits ECTS (la qual cosa no és aconsellable), sempre i quan l'any anterior hagis aprovat més del 50% de les assignatures matriculades. Si no és així, se't pot limitar la matrícula.

 

En qualsevol cas, la matrícula ha d'incloure totes les assignatures suspeses amb una nota inferior a 4. Per tant, pots no matricular-te d'una compensable, la qual cosa implica que no tindràs dret a la seva avaluació, amb l'esperança de que la CAFO2ef o la CAFO3ef te la compensarà. Aquesta darrera opció, però, no és gens recomanable.

 

Si no he superat la Fase Obligatòria de 2n o de 3r, em puc matricular d'alguna assignatura dels cursos superiors?

Sí.

 

Si no he superat la Fase Obligatòria de 2n o 3r, i del quadrimestre de primavera només em queda una compensable, l'haig de matricular?

Si no has superat la Fase Obligatòria de 2n o la de 3r, i del quadrimestre de primavera només et queda una compensable, millor no matricular-la al juliol perquè, si superes totes les que tens pendents del quadrimestre de tardor, superaràs la fase corresponent i no et caldrà fer-la. I si no superes totes les pendents del quadrimestre de tardor, la pots matricular a finals de gener durant el termini per modificar la matrícula.

 

Tot i així, si estàs en aquesta situació, abans de matricular-te, entrevista't amb el Cap d'Estudis (enginyeria.fisicaarrobaupc.edu).

 

Com m'he de matricular?

Com s'indica a l'apartat Matrícula d'aquest web, els estudiants que no sou nous us heu de matricular online des d'e-secretaria(obriu en una finestra nova) a finals de juliol, després de l'Avaluació Curricular, en les dates i horaris que s'indicaran a la Secretaria Acadèmica(obriu en una finestra nova) del web de l'Escola Tècnica d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona (ETSETB).

 

Per a més informació cliqueu aquí.